Galerij

Onze Werken

 

Wat is een wadi?

 

WADI is een woord dat afkomstig is uit het Arabisch en betekent zoveel als ‘droogstaand rivierdal’.

Dat wordt lastig om aan te leggen in je tuin denk je nu wellicht....

 

Maar weet dat wadi ook een afkorting is die staat voor ‘water afvoer drainage infiltratie’ of ‘water afvoer door infiltratie’. Een wadi is dan ook een plek die in staat is om zowel water af te voeren als om water vast te houden.

Een ideale combi, zeker in deze tijd. Het is een bron van leven en eentje die je steeds vaker ziet en niet alleen in tuinen, want ook gemeentes en provincies leggen ze aan op openbare plaatsen.

 

Vroeger was het gebruikelijk dat schoon regenwater samen met vuil afvalwater in de riolering terecht kwam. Hierdoor werd relatief schoon regenwater onnodig via buizen naar een waterzuivering getransporteerd. Tegenwoordig wordt steeds vaker gekeken naar mogelijkheden om het regenwater af te koppelen van het rioolstelsel. Het laten infiltreren van regenwater in de grond voorkomt niet alleen verspilling van relatief schoon water en overbelasting van het riool, maar is ook nog eens goed voor de grondwaterstand. Een duurzame oplossing dus.

 

Water laten infiltreren in plaats van afvoeren naar het rioolstelsel is bijvoorbeeld mogelijk met behulp van een wadi: een sloot of greppel met een waterdoorlatende bodem. Deze wadi’s kunnen in stedelijke tuinen helpen om overtollig water op te vangen tijdens hevige regenbuien. 

 

Is elke tuin geschikt?

 

Een wadi kan in principe in elke tuin worden aangelegd. De grootte van je tuin is eerder bepalend dan dat je wadi een bepaalde minimumafmeting moet hebben !

 

Natuurlijk hou je wel rekening met de hoeveelheid water die de wadi moet kunnen verwerken. Heb je bijvoorbeeld een groot schuurdak dat veel water afvoert tijdens een flinke bui, dan is het duidelijk dat je met een kleine wadi niet wegkomt om dit water te verwerken.

 

Verder is de grondsoort in je tuin een factor om rekening mee te houden. De waterdoorlatendheid van de bodem bepaalt uiteindelijk of je zelf een wadi kunt maken in je tuin. Je komt hier achter door de zogenaamde ‘emmertest’ te doen.

 

Duurt het langer dan een uur voordat het water is verdwenen? Dan is de conclusie dat je te maken hebt met lage infiltratie, wat eigenlijk betekent dat je tuin (of die specifieke plek) niet geschikt is voor het aanleggen van een wadi....

 

 

Beplanting van je wadi

 

Veel wadi’s hebben een bodem van gras dat bestaat uit verschillende grassoorten.... Een prima oplossing, maar wel eentje die een klein beetje saai is, bovendien een oplossing die wat bewerkelijker is, omdat je gras nu eenmaal moet maaien ook.

En maaien in een kuil (want dat is een wadi uiteindelijk) valt ook niet altijd mee.

 

Het beplanten van de wadi's komt zoals gezegd de biodiversiteit ten goede en ziet er ook nog eens heel fraai uit.

We noemen hieronder een aantal gras- en plantensoorten die zeer geschikt zijn om te gebruiken voor je wadi:

 

  • Handjesgras
  • Luzerne
  • Witte klaver
  • Boerenkers
  • Watermunt
  • Grote lisdodde

 

En ja, zelfs bomen en struiken als:

 

  • Gelderse roos
  • Rode Kornoelje
  • Ruwe berk

 

Geniet van de vlinders en bijen die op de bloemen en planten afkomen.

Geniet van salamandertjes die hun weg vinden tussen de keien en van de vogels die op al het insectenleven afkomen.

 

En onderhoud? Dat valt reuze mee, want een wadi vraagt niet veel onderhoud en is bijna zelfvoorzienend. 

 

 Doen!