Galerij

Onze Werken

 

De AARDWORM staat niet bekend om zijn communicatieve vaartdigheden. Niets wijst erop dat aardwormen elkaar waaschuwen voor de aanwezigheid van roofdieren en/of elkaar duidelijk maken waar rijke voedselbronnen te vinden zijn.

Wat niet wil zeggen dat ze helemaal niet communiceren, maar alleen dat het onderzoek daar tot nu toe nauweloijks bewijzen voor heeft opgeleverd.

 

Kenmerkend voor de hinder bij het onderzoek hiernaar zijn voor de hand liggend: grond is donker, zwaar en ondoorzichtig ...

 

Andere experimenten duiden erop dat wormen soms kuddegedrag vertonen, hetgeen in de biologie wijst op een collectieve verdedigingsstrategie. Uit recent onderzoek blijkt verder dat ook de tijger- en compost- worm  - de dunne rode wormen in composthopen -tekenen van communicatie vertonen. Naar wormenmaatstaven hebben de nematoden geweldige communicatievaardigheden. Nematoden vormen een familie van piepkleine rondwormen met meer dan 25.000 soorten die bijna elk type leefgebied op aarde hebben veroverd, van de woestijn tot en met de oceaan.

 

Uit onderzoek blijkt dat ze elkaar chemmische signalen geven, maar de onderzoekers waren vooram verbaasd over de complexiteit van de signalen. De wormen sturen elkaar chemische combinaties die verschillende betekkenissen hadden. Zo gebruiken de wormen een combinatie van chemische stoffen waarmee ze andere wormen duidelijk maakten dat ze weg moesten gaan. Maar waneer een derde stofje aan die combinatie werd toegevoegd, leek de worm te willen zeggen dat zijn soortgenoten dichterbij moesten komen...

 

Toch kan zelfs van de rondwormen niet gezegd worden dat ze communiceren op hoog niveau, al wekt de complexiteit van hun chemissche sugnalen de suffestie dat er nog veel te ontdekken valt ...